Muziekeducatie Basisschool

Op deze pagina staan een aantal voorbeelden van nieuwe muziekeducatieve projecten die door ons speciaal zijn ontwikkeld voor het basisonderwijs.
Op 2 juli 2015 was de eindpresentatie van een Pilot-Project. Dit project bestaat uit van 10 lessen voor basisscholen groep 6. Deze Pilot vond plaats in april 2015 in opdracht van muziekvereniging Zevenbergen op basisschool “De Arenberg” in Zevenbergen. Het idee om nieuwe muziekeducatieve Projecten Te ontwikkelen speelde al enige tijd. De interesse vanuit Muziekverenigingf Zevenbergen zorgde ervoor dat er alles aan werd gedaan het project dit jaar nog te laten starten. Ook de ideeën over nieuwe vormen en methoden van AMV-lessen vanuit “Edwin Matthee Music”. i.s.m. Djuridentuinder.nl konden nu verder worden uitgewerkt.

Het project zit boordevol nieuw lesmateriaal toegespitst op nieuwe digitale leermiddelen en de daarbij horende multimediamogelijkheden. Het project heeft als  als doel de muzikale ontwikkeling bij kinderen te stimuleren. Met deze nieuwe opzet proberen we leerlingen voor te bereiden op alles wat ze buiten schooltijd kunnen doen met muziek, zoals het spelen in groepsverband bij het Harmonie of Fanfareorkest. Leerlingen maken op speelse wijze kennis met een ruim assortiment aan muziekinstrumenten.  De projecten dagen leerlingen uit te luisteren, spelen, zingen, en te bewegen. Deze nieuwe “Muziekeducatieve projecten” kunnen voor elke school op maat gemaakt worden. Elk project wordt gemaakt rondom een bepaald thema, muziekstuk of een serie van bekende kinderliedjes. Werken naar een eindpresentatie is een vast onderdeel.Het Pilot-project wordt afgesloten met een eindpresentatie welke twee keer zal worden uitgevoerd voor zowel leerlingen als ook voor de ouders.
Scholen kunnen bij de gemeente Moerdijk SUBSIDIE aanvragen voor dit project.

Kijk hier naar de inhoud van het project “Samen Muziek Maken”

https://youtu.be/3c015reHKlk
Voor meer informatie;