Inschrijving & Bepalingen

Algemene bepalingen

INSCHRIJFFORMULIER INSTRUMENTALE MUZIEKLESSEN

Inschrijving:
Inschrijving geschiedt door invulling en ondertekening van een inschrijfformulier.
Met deze inschrijving gaat u ook akkoord met de gestelde voorwaarden en bepalingen.
Inschrijvingen lopen per schoolseizoen.

Betaling lesgeld:
Op elke eerste dag van het nieuwe termijn
De lessen kunnen door de leerling zelf worden bijgehouden d.m.v. een z.g. lessenkaart.

Vakantie + feestdagen staan op de kalender aangegeven.

Betaling inschrijving:
Door inschrijving verplicht men zich tot het betalen van het gestelde lesgeld op de aangegeven 4 termijnen.

Leermiddelen:
Kopieën, boeken, cd’s, bladmuziek, examens e.d. worden door de leerling aangeschaft. De docent arrangeert waar nodig lesmateriaal op maat, en plaatst dit vervolgens op je persoonlijke pagina.

Ziekte of afwezigheid leerling / docent:
Indien de leerling verhinderd is tot het volgen van een les dient deze altijd te worden afgemeld.
Bij verhindering van de leerling worden de lessen niet ingehaald. Wordt de les minimaal 1 week vooraf afgemeld, kan deze worden ingehaald mits er de mogelijkheid toe is. E.M. Music verplicht zich niet tot het inhalen van gemiste lessen. Deze worden niet verrekend. Afmelden gebeurt per mail; info@edwinmatthee.nl

Indien de docent(e) verhinderd is worden de lessen op een nader te bepalen tijdstip ingehaald indien mogelijk bij de leerling.

Uitschrijving:
Wanneer je de lessen niet langer kunt volgen, dan geldt een opzegtermijn van 4 lessen uiterlijk voor aanvang nieuw termijn . Bij te late opzegging geld totaal 4 lessen inclusief de lessen die nog staan in het oude termijn.

INSCHRIJFFORMULIER INSTRUMENTALE MUZIEKLESSEN